Kulturstipendium

Sancta Ragnhilds Gilles Kulturstipendier delas ut till dig som har anknytning till
Södertälje kommun.

Kulturstipendiet syftar till att stimulera kommunens kulturella liv och uppmuntra och
stödja kulturellt verksamma personer i kommunen.

Du ska ha utmärkt eller utbildat dig inom scenkonstens område som exempelvis
teater, revy, dans, musik, sång, konst, på, litteratur, teater, foto, film, video,
scenografi, ljud- och/eller ljussättning eller andra jämställda områden.

Stipendiebeloppet är 10 000 kronor och syftet med stipendiet är att uppmuntra till
fortsatt engagemang inom kulturens område till exempel genom utbildning.
Ha dokumenterad erfarenhet av området som du söker.

Ansökan/nomineringen ska motiveras med ett förslag till hur stipendiet ska/kan
användas för personlig utveckling inom det kulturella området.

Digital anmälningsblankett: Sancta Ragnhilds Gilles Kulturstipendium.